Πισίνες

Πισίνες Πισίνες

Κατασκευή και επισκευή δεξαμενής και πισίνας.

Αναλαμβάνουμε :

  •  Στεγάνωση πισίνας (αντικατάσταση μεβράνης PVC σε στεγανοποίηση πισίνας, επισκευή και στατική ενίσχυση φθαρμένης σκάλας κ.λπ.)
  •  Επισκευή υποστηλωμάτων σε δεξαμενές νερού/πισίνες (επισκευές ρηγματώσεων, στεγανώσεις κ.λπ.)
  •  Σοβάντισμα και βαφή πισίνας

Δείτε πισίνες που έχει κατασκευάσει η εταιρία μας.

Έκθεση εικόνων

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τζάκια - BBQ Εκκλησίες »