Πώληση Κατοικιών

Πωλήσεις Ιδιόκτητων Κατοικιών

Κατασκευή και πώληση ιδιόκτητων κατοικιών.

Η εταιρία μας κατασκευάζει προς πώληση κατοικίες σε διάφορα σημεία του νησιού της Σύρου. Δείτε τρισδιάστατες φωτογραφίες με έργα υπό κατασκευή.